title>XIV Grand Prix Stargardu Cztery Pory Roku - Bieg Zimy
Wyniki / Results:
XIV Grand Prix Stargardu, 4 pory Roku, zima, Bieg, NW
Punktacja XIV Grand Prix Stargardu, 4 pory Roku, zima, Bieg, NW