BEST RESULTS OPEN
Pos Name/Team   City Age Cat. 2.5 km 5 km 7.5 km Time
1 OKSENIUK Sergii [6107]
Mk Lychesk`
UKR Luck M30 00:07:07 / 5 00:14:48 / 1 00:23:45 / 5 00:30:08
2 LASHYN Dmytro [16]
UKR Kijow M20 00:07:07 / 7 00:14:49 / 3 00:23:44 / 4 00:30:10
3 IUKHYMCHUK Mykola [15]
Achilles Leszno
UKR Luck M30 00:07:07 / 4 00:14:48 / 2 00:23:44 / 3 00:30:10
BEST RESULTS IN AGE
1 LASHYN Dmytro [16]
UKR Kijow M20 00:07:07 / 7 00:14:49 / 3 00:23:44 / 4 00:30:10
2 LAGAT Francis [13]
Skks Dorcus Sport
KEN Eldoret M20 00:07:12 / 9 00:15:08 / 5 00:24:13 / 8 00:30:37
3 RYBAK Sergii [3080]
Lkb Rudnik
UKR Vinnitsa M20 00:07:12 / 8 00:15:12 / 6 00:24:29 / 9 00:31:15
SEARCHED:
6 RYBAK Sergii [3080]
Lkb Rudnik
UKR Vinnitsa M20 00:07:12 / 8 00:15:12 / 6 00:24:29 / 9 00:31:15