BEST RESULTS OPEN
Pos Name/Team   City Age Cat. 2.5 km 5 km 7.5 km 10 km 12.5 km Time
1 IUKHYMCUK Mykola [955]
Ahiles
UKR Lułsk M3 00:07:28 / 1 00:15:10 / 1 00:22:42 / 1 00:30:23 / 1 00:38:02 / 1 00:45:47
2 IVERUK Mykhaylo [851]
Sk Kovel
UKR Rivne M4 00:07:32 / 3 00:15:21 / 5 00:23:02 / 5 00:30:55 / 5 00:38:41 / 3 00:46:14
3 OKSENIUK Sergii [900]
Mk Luchesk
UKR Luck M3 00:07:33 / 6 00:15:20 / 2 00:23:01 / 2 00:30:50 / 2 00:38:37 / 2 00:46:17
BEST RESULTS IN AGE
1 OLIJNYK Pawel [965]
Ice Mat Team Ostrów Wlkp
UKR Chernigov M2 00:07:33 / 5 00:15:20 / 3 00:23:02 / 4 00:30:54 / 3 00:38:43 / 5 00:46:31
2 TSOPA Viktor [956]
Lkb Rudnik
UKR Kijow M2 00:07:50 / 8 00:16:03 / 8 00:24:10 / 8 00:32:16 / 8 00:40:17 / 8 00:48:17
3 SKOWROŃSKI Błażej [203]
Lks Koluszki
POL Koluszki M2 00:08:12 / 10 00:16:31 / 9 00:24:44 / 9 00:33:09 / 9 00:41:26 / 9 00:49:45
SEARCHED:
4 OLIJNYK Pawel [965]
Ice Mat Team Ostrów Wlkp
UKR Chernigov M2 00:07:33 / 5 00:15:20 / 3 00:23:02 / 4 00:30:54 / 3 00:38:43 / 5 00:46:31