Zgodnie z Umową nr 86/WSR/Z/786/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Datasport wyniki zostały usunięte. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Gminą - Miasto Płock